กองบิน 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/02/2021 อ่าน: 7,392 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามกองบิน 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ กองบิน 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

1. ช่างโลหะ แผนกช่างอากาศ กองเทคนิค กองบิน 1 กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 2,000 บาท
2 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ แผนกขนส่ง กองบิน 1 กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง เดือนละ 11,280 บาท ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 2,000 บาท
3. ช่างประปา แผนกช่างโยธา กองบิน 1 กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง เดือนละ 11,280 บาท ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 2,000 บาท
4. ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง แผนกช่างโยธา กองบิน 1 กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 2,000 บาท
5 พนักงานการเงินและบัญชี แผนกช่างโยธา กองบิน 1 กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 2,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะและเพิ่มเติม
4.2.1 ช่างโลหะ แผนกช่างอากาศ กองเทคนิค กองบิน 1 ผู้สมัครเป็นเพศชาย สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม ช่างโลหะรูปพรรณ ช่างกลโรงงาน ช่างอุตสาหกรรม ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น เทคนิคอุตสาหกรรม โลหะอุตสาหกรรม ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะ เฉพาะบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน)

4.2.2 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ แผนกขนส่ง กองบิน 1 ผู้สมัครเป็นเพศชาย สำเร็จ การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ หรือสาขางานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานช่างซ่อม เครื่องยนต์ ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใด เป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือ รับรองการปฏิบัติงาน)

4.2.3 ช่างประปา แผนกช่างโยธา กองบิน 1 ผู้สมัครเป็นเพศชาย สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างโยธา ช่างก่อสร้าง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชางานที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงานช่างประปา หรือต้องมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน)

4.2.4 ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง แผนกช่างโยธา กองบิน 1 ผู้สมัคร เป็นเพศชาย สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ หรือที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนใน สถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน)

4.2.5 พนักงานการเงินและบัญชี แผนกช่างโยธา กองบิน 1 ผู้สมัครเป็นเพศชาย หรือหญิง สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะ เฉพาะบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน)

** อ่านคุณสมบัติ และรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศรับสมัคร

สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 1 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ถึง 11.30 น. และ เวลา 13.30 - 15.00 (เว้นวันหยุดราชการ) สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4435-8110 ถึง 14 ต่อ 4-0224 หรือทางเว็บไซต์ www.wing1.rtaf.mi.th

ประกาศรับสมัคร