โรงพยาบาลสงขลา ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 อัตรา

สร้างเมื่อ: 21/02/2021 อ่าน: 4,353 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงพยาบาลสงขลา ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสงขลา ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

1. ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานรักษาความสะอาด) จำนวน 10 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
1. เพศชาย/หญิง
2. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย
3. ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
4. ต้องเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่
5. ต้องไม่เป็นวัณโรคและไม่มีสารเสพติด
6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
7. อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,905 บาท

2. ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานซักฟอก) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
1. เพศชาย/หญิง
2. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย
3. ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
4. ต้องเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่
5. ต้องไม่เป็นวัณโรคและไม่มีสารเสพติด
6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
7. อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,905 บาท

3. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
1. เพศชาย
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม หรือสาขาวิชาเทคนิคการผลิต (สาขางานเครื่องมือกล)
3. ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
4. ต้องเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่
5. ต้องไม่เป็นวัณโรคและไม่มีสารเสพติด
6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
3. อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,596 บาท

ขยายเวลารับสมัครระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2564

ประกาศรับสมัคร