โรงพยาบาลระโนด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 21/02/2021 อ่าน: 2,326 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงพยาบาลระโนด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ด้วยโรงพยาบาลระโนด มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง จึงประกาศรับ สมัครคัดเลือกบุคคล ดังนี้

1 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน) จำนวน 4 อัตรา อัตราการจ้าง 11,700 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 อายุ 22 - 35 ปี
2 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ พยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
3 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
4 มีความขยัน และอดทน สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
5 ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด

2 ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน) จำนวน 1 อัตรา อัตราการจ้าง 11,700 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 อายุ 22-45 ปี
2 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
3 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวตามข้อห้ามของทางราชการ
4 ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
5 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
6 เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

3 ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค(จ้างเหมารายเดือน) จำนวน 1 อัตรา อัตราการจ้าง 6,905 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 อายุ 18-40 ปี
2 ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
3 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวตามข้อห้ามของทางราชการ
4 ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
5 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
6 เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

การรับสมัครสอบคัดเลือก ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารระโนด ประชารักษ์ โรงพยาบาลระโนด ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2564 เวลา 8.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร