มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งสถาปนิก

สร้างเมื่อ: 20/02/2021 อ่าน: 781 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งสถาปนิก ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ตำแหน่ง สถาปนิก สังกัดกองอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิระดับปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2 ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่กฎหมายกำหนด

สถานที่การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://personnel.crru.ac.th หรือขอรับใบสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยสมบูรณ์ แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 15.00 น. ในวันทำการ ทั้งนี้ สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารงานบุคคล โทรศัพท์ 0-5377-6000 ต่อ 1849

ประกาศรับสมัคร