คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการเวชสถิติ

สร้างเมื่อ: 17/02/2021 อ่าน: 2,357 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการเวชสถิติ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเวชสถิติ (ปฏิบัติงานที่งานเวชระเบียน) จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท
เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม
สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มีสิทธิการลาตามระเบียบของคณะฯ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เพศหญิงหรือเพศชาย เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร นศท.)
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับกว่าปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (InformationTechnology) สาขาสารสนเทศการแพทย์ (Medical Informatics) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) สาขาเวชระเบียน หรือสาขาอื่นที่เรียนคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
- มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
- มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เช่น MySQL,SQL Server,MSAccess, MSVisual Foxpro,WebService เป็นต้น
- มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์/Mobile application/Dashboard และเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ ที่ทันสมัย
- มีความรู้ความสามารถในการดูแลระบบ ComputerServer การติดตั้งโปรแกรมและบำรุงรักษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ ทำงานเป็นทีม คิดเป็นระบบมีความรับผิดชอบรักการเรียนรู้
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
- หากมีประสบการณ์/ผลงานพัฒนาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล พัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร