โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 17/02/2021 อ่าน: 4,385 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน - พัสดุ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ด้านการเงิน/การบัญชี
3. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เสพสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย
5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
6. กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
7. เป็นผู้มีความรับผิดชอบ เสียสละตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้กับราชการ
8. หากมีประสบการณ์งานด้านการเงินและพัสดุ จะได้รับการพิจารณา เป็นกรณีพิเศษ

2. ตำแหน่ง สารวัตรนักเรียน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึษา สาขาวิชาจิตวิทยา, สาขาการแนะแนว , สาขาเกี่ยวกับการศึกษา หรือจบการศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ชั้นปีที่ 5
3. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
4. ไม่มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข การพนัน และสิ่งเสพติด
5. มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
6. มีความเสียสละและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถทำงานล่วงเวลาได้

ผู้สนใจติดต่อและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ได้ด้วยตนเองที่ห้องบริหารงานบุคคล อาคารเรียน 1 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร