โรงพยาบาลดอนมดแดง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

สร้างเมื่อ: 13/01/2021 อ่าน: 1,213 ครั้งโรงพยาบาลดอนมดแดง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลดอนมดแดง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 9,430.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนลีอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11-15 มกราคม 2564 ภาคเช้าเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 ถึงเวลา 16.30 ปี ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลดอนมดแดง (ชั้น 2) (สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-4530-8054 ต่อ 101,102)

ประกาศรับสมัคร