สำนักงาน พมจ.ร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ

สร้างเมื่อ: 13/01/2021 อ่าน: 3,296 ครั้งสำนักงาน พมจ.ร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตามที่เห็นสมควรกำหนด

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 11-15 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.0-4351-1993 โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ประกาศรับสมัคร