อำเภอหนองสองห้อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/01/2021 อ่าน: 2,159 ครั้งอำเภอหนองสองห้อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศอำเภอหนองสองห้อง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้าง เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของ ฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่

ตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาล และการให้บริการประชาชนในพื้นที่ 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเหมาบริการ ให้ได้รับอัตราค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายวัน อัตราค่าจ้างวันละ 391.30 บาท ต่อวันหรือ (9,000 บาทต่อเดือน) ปฏิบัติงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word/Excel ในการบริหารข้อมูลได้ สามารถพิมพ์หนังสือราชการทั่วไปได้เป็นอย่างดี
2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม แก่การปฏิบัติหน้าที่

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับ และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ที่ทำการปกครอง อำเภอหนองสองห้อง ตั้งแต่วันที่ 11-19 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-4349-1274 ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด

ประกาศรับสมัคร