มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สร้างเมื่อ: 13/01/2021 อ่าน: 7,299 ครั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ 22 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ 1/2564

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (อัตราเลขที่ ลจ-43) 1 อัตรา
สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักงานคณบดี
อัตราเงินเดือน 17,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
การศึกษา : ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะที่จำเป็น : มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้าน Web Application, Database System และการออกแบบระบบสารสนเทศ
ประสบการณ์ : หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ การพัฒนา Web Application งานด้าน Database System หรือการออกแบบระบบสารสนเทศ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัครทาง SUT Recruitment Online ตั้งแต่บัดนี้ 22 มกราคม 2564

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร