กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สร้างเมื่อ: 13/01/2021 อ่าน: 1,446 ครั้งกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 มกราคม 2564

รายละเอียด
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับปริญญาตรี/ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ สาขาวิชาการจัดการ
2 มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน (หากมี ประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

อัตราค่าจ้าง: 15,000 - 18,000 บาทต่อเดือน
การสมัคร: ส่ง Resume และ Transcript มาที่อีเมล finance.dino.dmr@gmail.com สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 มกราคม 2564

ประกาศรับสมัคร