(รอบ2) มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครพนักงานจ้างบริการ 184 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/01/2021 อ่าน: 5,615 ครั้ง(รอบ2) มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครพนักงานจ้างบริการ 184 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-17 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง “นวัตกรชุมชน” มหาวิทยาลัยทักษิณ เพิ่มเติม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)  เพิ่มเติม จำนวน 184 อัตรา (ประชาชนทั่วไป 3 อัตรา บัณฑิตจบใหม่ 1 อัตรา และนักศึกษา 180 อัตรา)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในแต่ละประเภท
» ประเภทประชาชนทั่วไป
(1) เงินเดือน 9,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 12 เดือน
(2) ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
(3) เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียงตำบลที่ลงสมัคร
(4) ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน
(5) ไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่

> ประเภทบัณฑิตจบใหม่
(1) เงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 12 เดือน
(2) เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี
(3) อาศัยอยู่ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียงตำบลที่ลงสมัคร หรือมีหนังสือรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือฝ่ายปกครองรับรองการพักอาศัยในตำบล
(4) มีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน

* ประเภทนักศึกษา
(1) เงินเดือน 5,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 12 เดือน
(2) เป็นนักศึกษาหรือผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ
(3) ไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อขอรับปริญญาใบที่ 2 หรือมากกว่านั้น
(4) มีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน

ผู้สนใจสามารถยื่นสมัครทางออนไลน์ได้ที่ Facebook Fanpage ของสำนักส่งเสริมการบริการ วิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ตั้งแต่วันที่ 12-17 มกราคม 2564 โดยมหาวิทยาลัยทักษิณจะปิดระบบการรับ สมัครทางออนไลน์ในวันที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 24.00 น.

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร