วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

สร้างเมื่อ: 12/01/2021 อ่าน: 1,408 ครั้งวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-20 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 7,670 บาท/เดือน ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาพณิชยกรรม ทุกสาขา
- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ประเภทสาขาบริหารธุรกิจ
- มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Microsoft Word, Excel
- มีความรู้ความสามารถในการร่าง โต้ตอบหนังสือราชการ
- มีความรู้ด้านงานธุรการ หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานธุรการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง เลขที่ 191 หมู่ 4 ถนนลำพูน - ทุ่งหัวช้าง ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120 ตั้งแต่วันที่ 12-20 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถาม รายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่งานบุคลากร หมายเลขโทรศัพท์ 0-5355-5018 ต่อ 11 หรือ 08-3039-3687

ประกาศรับสมัคร