โรงพยาบาลสระใคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 12/01/2021 อ่าน: 2,230 ครั้งโรงพยาบาลสระใคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 11-22 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสระใคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1. นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางทันตสาธารณสุข หรือสาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์

2. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้างหรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งชหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 11-22 มกราคม 2564 ในวันและเวลา ราชการ

ประกาศรับสมัคร