สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

สร้างเมื่อ: 12/01/2021 อ่าน: 898 ครั้งสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 7,590 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง อายุ 22-50 ปี
1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการปฏิบัติงาน
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย
3. ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และ มีใบอนุญาตขับรถ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ ตามที่กฎหมายกำหนด

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 18-22 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า 09.00-11.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-15.30 น. โดยผู้สมัคร ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ประกาศรับสมัคร