ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 12/01/2021 อ่าน: 2,198 ครั้งศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 มกราคม 2564

รายละเอียด
#ประกาศรับสมัครด่วน !!!
2 ตำแหน่ง
เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม ถึง 15 มกราคม 2564
เวลา 08.00 น. - 15.30น. (ในเวลาราชการ)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยงานราชการ
ตำแหน่ง
1.ผู้ช่วยธุรการ 1 ตำแหน่ง  
2.ผู้ช่วยอนามัยโรงเรียน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
1.เพศชาย / หญิง
สำหรับ ตำแหน่ง ผู้ช่วยอนามัยโรงเรียน
(หากเป็นเพศชายจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
2.มีสัญชาติไทย
3.อายุ 23 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
4.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 สำหรับ ตำแหน่ง ผู้ช่วยอนามัยโรงเรียน
(วุฒิป.ตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์)
5.ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
6.มีบุคคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
7.อัตราค่าตอบแทน
ปริญญา 750 บาท/วัน
8.ต้องมีผลตรวจเอ็กซเรย์ปอดภายใน 3 เดือน

มายื่นประกอบใบสมัครด้วยค่ะ**
***งดรับสมัครวันเสาร์และอาทิตย์***

หากคนที่ได้รับการคัดเลือกกรรมการจะนัดสัมภาษณ์
วันที่ 18 มกราคม 2564
**หากเปลี่ยนแปลงจะแจ้งผู้สมัครให้ทราบ**
**กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน**
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-2112353 ต่อ 101 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมส่งเอกสารที่ e-mail : healthy14@hotmail.com
ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564