บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

สร้างเมื่อ: 10/01/2021 อ่าน: 9,697 ครั้งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 0079 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การบริหาร และการจัดการ
2 มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 9 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการ บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
3 ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
4 ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีกรณีผิดสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กำหนดการรับสมัคร
1 วันที่ 8 – 22 มกราคม 2564 รับสมัครงานออนไลน์
2 วันที่ 26 มกราคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
3 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สอบข้อเขียน
4 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
5. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 สอบสัมภาษณ์
6 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร