มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สร้างเมื่อ: 10/01/2021 อ่าน: 13,816 ครั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 8-21 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด ทั้งนี้ ปริญญา ที่ใช้สมัครจะต้องเป็นปริญญาที่ ก.พ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
3. มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เช่น Microsoft Office และ Internet ได้ เป็นอย่างดี
5. มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และงานแผน หรืองานด้านที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยแนบหลักฐานรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
6. หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย
8. สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ และนอกเวลาราชการได้
9. หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 8 - 21 มกราคม 2564 ในวันและ เวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร