โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 10/01/2021 อ่าน: 2,323 ครั้งโรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 11-22 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลบ้านโป่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

2. นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ โรคศิลปะสาขาแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือพิมพ์ใบสมัคร ได้ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์โรงพยาบาลบ้านโป่ง www.bph.moph.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลบ้านโป่ง ตั้งแต่วันที่ 11-22 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร