โรงเรียนอนุบาลสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย

สร้างเมื่อ: 21/11/2020 อ่าน: 987 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย (กลางคืน)

ชื่อตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ได้รับเงินเดือนอัตรา 8,000 บาท ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- เป็นผู้ตรงต่อเวลาในการทำงาน
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- มีบุคลิกภาพดี มีใจรักการทำงาน
- ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับและยืนในสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารบุคคล โรงเรียนอนุบาสสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร