โรงเรียนอนุบาลพัทลุง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์

สร้างเมื่อ: 21/11/2020 อ่าน: 1,589 ครั้งโรงเรียนอนุบาลพัทลุง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพัทลุง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน

ชื่อตำแหน่ง: ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,140 บาท ค่าประกันสังคม 5% ของเงินรายได้

คุณสมบัติ
1. เป็นเพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน 40 ปี
2. วุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี วิชาเอกวิทยาศาสตร์ (หรือเอกที่เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์)
3. ไม่เป็นผู้เคยถูกจำคุก
4. ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
5. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพัทลุง การรับสมัคร

รับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร