แขวงทางหลวงชนบทสตูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

สร้างเมื่อ: 21/11/2020 อ่าน: 2,110 ครั้งแขวงทางหลวงชนบทสตูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ขยายเวลาประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

1. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท/เดือน
- ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ คอมพิวเตอร์สารสนเทศ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาการเงินและการธนาคาร

2. นายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท/เดือน
- ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทางสาขาวิชา ช่างโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง และสาขาวิชาช่างสำรวจ

3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 4 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท/เดือน
- ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาอื่นๆ ตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานของตำแหน่งนี้ และได้รับใบอนุญาต ขับรถตามกฎหมายชนิดที่ 2 ขึ้นไป หรือ
- ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอรับ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอำนวยการ แขวงทางหลวงชนบทสตูล เลขที่ 241 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์ 0-7472-4288 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น. และ ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 16.30 น. โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

ประกาศรับสมัคร