สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

สร้างเมื่อ: 21/11/2020 อ่าน: 2,887 ครั้งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (กธศ.)
เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประจำกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม (วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติพื้นฐาน :
1. จบปริญญาตรี ทุกสาขา
2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการประสานงาน
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี เช่น Microsoft excel Microsoft powerpoint และ Microsoft Word
4. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นบางครั้ง

ลักษณะงาน :
1. สนับสนุนงานการจัดทำแผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระดับ จังหวัด ได้แก่ การประมวลผล การจัดทำรายงานสรุป การนำเสนองาน
2. ใช้โปรแกรมและออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น Photoshop และ Illustrator
3. ทำวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น Onepage และ Infographic
4. ใช้โปรแกรม GIS พื้นฐาน
5. ถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอได้
6. เป็น admin ดูแล website ของกอง

ระยะเวลาในการจ้างงาน : ณ วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 2564 (สามารถต่อสัญญารายปีได้)
การจ่ายเงินค่าจ้าง : เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ระยะเวลาในการสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 - 16.30 น.

 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 118/1 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ชั้น 15 กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม โทร 02-2566582, 02-2656500 ต่อ 6756

ประกาศรับสมัคร