วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครนักวิชาการศึกษา

สร้างเมื่อ: 21/11/2020 อ่าน: 2,026 ครั้งวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ธันวาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาตรี) 1 อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท  
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านการศึกษา จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ การวัดและการประเมิน สถิติ เศรษฐศาสตร์ การบริหาร การจัดการ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมวิทยา วารสารศาสตร์ วิทยาศาสตร์

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอใบสมัครที่ สำนักงานเลขานุการวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ (ชั้น 6) อาคารระพี่สาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หรือดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัคร” จาก เว็บไซต์ http://sis.ku.ac.th โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานเลขานุการ (ชั้น 6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ อาคารระพี่สาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ระหว่างเวลา 09.00-15.30 น. ทุกวัน (เว้น วันหยุดราชการ) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ธันวาคม 2563

ประกาศรับสมัคร