โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง สอนวิชาศิลปะ

สร้างเมื่อ: 21/11/2020 อ่าน: 595 ครั้งโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง สอนวิชาศิลปะ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชาศิลปะ จำนวน 1 คน โดยมี รายละเอียด ดังนี้  

คุณสมบัติทั่วไป
1 มีสัญชาติไทย
2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
3. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
4. บุคลิกภาพดี
5. มีความสามารถในการสอนวิชาศิลปะ

อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ผู้มีความประสงค์จะสมัครให้รับใบสมัคร และยื่นสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องสำนักงานกลุ่ม บริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทร. 0-3226-1500

ประกาศรับสมัคร