วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 21/11/2020 อ่าน: 1,027 ครั้งวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 7,670.- บาท เงินค่าครองชีพชั่วคราว 2,330.- บาท และเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการสัปดาห์ละ 5 วัน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า ในสาขาวิชาที่ ก.พ.รับรองแล้วทุกสาขาวิชา
2. สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
3. มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point เป็นอย่างดี
4. ไม่เป็นผู้เสพหรือเคยเสพหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และโรคที่สังคมรังเกียจ

สถานที่ยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 27 พฤจิกายน 2563 (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. และ ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องงานบุคลากร อาคาร 1 ชั้น 1 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

ประกาศรับสมัคร