สพม.เขต 31 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 21/11/2020 อ่าน: 9,592 ครั้งสพม.เขต 31 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท ปฏิบัติงาน โรงเรียนปากช่อง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
- มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-  มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องในตำแหน่ง

2. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์
 มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
- มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
- มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
- มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
- มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องในตำแหน่ง

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์สมัครต้องยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ในเวลาราชการ (ระหว่าง เวลา 08.30 น. - 16.30 น.) โดยสามารถสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น

ประกาศรับสมัคร