โรงพยาบาลชัยภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 16 อัตรา

สร้างเมื่อ: 21/11/2020 อ่าน: 1,818 ครั้งโรงพยาบาลชัยภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 16 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 ธันวาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

1.1 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
1) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 6 อัตรา ค่าตอบแทน วันละ 300 บาท
-  มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
-  ได้รับวุฒิไม่ต่ำว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

2) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ค่าตอบแทน วันละ 300 บาท
- มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

1.2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
1) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน วันละ 300 บาท
- มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

1.3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน วันละ 300 บาท
- มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

1.4 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลชัยภูมิ 2)
1) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน วันละ 300 บาท
- มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

1.5 กลุ่มงานโภชนศาสตร์
1) ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน วันละ 300 บาท
- มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

1.6 กลุ่มงานรังสีวิทยา
1) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน วันละ 300 บาท
-  มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
-  ได้รับวุฒิไม่ต่ำว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

2) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน วันละ 300 บาท
-  มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
-  ได้รับวุฒิไม่ต่ำว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร.0-4483-7100 ต่อ 2317

ประกาศรับสมัคร