โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 21/11/2020 อ่าน: 2,213 ครั้งโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุข ศาสตร์ สาขาสาธารณสุขชุมชน/อนามัยชุมชน/สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์/สร้างเสริมสุขภาพ/ส่งเสริม สุขภาพ

2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ปิดรับสมัครสอบวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น.)

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร