สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก รับสมัครพนักงานราชการ ตําแหน่งครู กศน.ตําบล 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 21/11/2020 อ่าน: 1,294 ครั้งสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก รับสมัครพนักงานราชการ ตําแหน่งครู กศน.ตําบล 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 2 อัตรา ประกอบด้วย
1. ครู กศน.ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
2. ครู กศน.ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ผู้ประสงค์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามที่ ก.ค.ศ.รับรอง หรือคุรุสภาให้การรับรอง
2. กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ได้
3. หากผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว ถ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบในตำแหน่งครูผู้ช่วย จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด และคุรุสภากำหนด โดยคุณสมบัติของการเป็น ครู กศน.ตำบล ไม่ผูกพันกับคุณสมบัติการสมัครสอบครูผู้ช่วยแต่อย่างใด

สถานที่รับสมัคร ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ด้วย ตนเอง ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 23-27 เดือนพฤศจิกายน 2563 ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด นักขัตฤกษ์) แต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย ผู้หญิงสวมชุดกระโปรง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 0-5551-1088 กลุ่มอำนวยการ งานบุคลากร

ประกาศรับสมัคร