คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครผู้ช่วยปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

สร้างเมื่อ: 20/11/2020 อ่าน: 852 ครั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครผู้ช่วยปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 ธันวาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563

ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานคณบดี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,160 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1.  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2.  มีความรู้ ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล

สถานที่รับสมัคร ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 ธันวาคม 2563 ณ งานบริหารบุคคล ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-102827 ในวันและเวลาทำการ

ประกาศรับสมัคร