คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

สร้างเมื่อ: 20/11/2020 อ่าน: 2,214 ครั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563

ชื่อตำแหน่งครูพี่เลี้ยง (เพศหญิง) สังกัดศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 21,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาปฐมวัยหรืออนุบาลศึกษาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.  มีความรู้ ความสามารถในการดูแลเด็กเล็กก่อนระดับอนุบาล
3.  มีความรู้ ความสามารถในการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีสอดคล้องกับหลักจิตวิทยาพัฒนาในวัยเด็ก
4.  มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กในวัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กวัยเล็ก

สถานที่รับสมัคร ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 ณ งานบริหารบุคคล ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-102827 ในวันและเวลาทำการ

ประกาศรับสมัคร