โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ดูแลห้องปฏิบัติการประดิษฐกรรม

สร้างเมื่อ: 20/11/2020 อ่าน: 974 ครั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ดูแลห้องปฏิบัติการประดิษฐกรรม 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการประดิษฐกรรม (FabLab) ประจำโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี มีสัญชาติไทย
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่รับรอง สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมวิทยาศาสตร์ หรือครุศาสตร์วิศวกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
1. มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
2. สามารถทำงานกับเยาวชนและเด็กนักเรียนได้
3. มีพื้นฐานในการใช้เครื่องมือช่างทั่วไป เช่น ไขควง ตะไบ สว่าน เป็นต้น
4. ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายต่อการทำงานกับเครื่องจักรหรือโรคต้องห้ามตาม ข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

คุณสมบัติที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
1. สามารถเขียนโปรแกรมภาษา C ได้
2. สามารถเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์หรือใช้เครื่องพิมพ์สามมิติได้
3.  มีพื้นฐานในการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการไฟฟ้า เช่น Multimeter Oscilloscope power supply และเครื่องมือวัดอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้
4. มีพื้นฐานความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถบัดกรีวงจรได้

สถานที่รับสมัคร ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร