โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 20/11/2020 อ่าน: 4,154 ครั้งโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

1. พนักงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ค่าจ้าง 300 บาท/วัน
- ได้รับประกาศนียบัตรประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

2. พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 300 บาท/วัน
- เพศชาย ได้รับประกาศนียบัตรประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้าง 480 บาท/วัน
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการเงิน หรือ การบัญชี

ผู้ประสงค์จะรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและไม่เสียค่าสมัคร สอบถามรายละเอียด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  โทร.0-3678-5444 ต่อ 6712

ประกาศรับสมัคร