สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

สร้างเมื่อ: 20/11/2020 อ่าน: 2,550 ครั้งสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5) ขั้น 1 ถนนสิงห์บุรี- บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลา โดยผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครคัดเลือกและลงลายมือชื่อ รับรองเอกสารการสมัครคัดเลือกด้วยลายมือตนเองให้ครบถ้วน

ประกาศรับสมัคร