โรงเรียนซำสูงพิทยาคม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครู 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 20/11/2020 อ่าน: 4,339 ครั้งโรงเรียนซำสูงพิทยาคม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครู 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนซำสูงพิทยาคม เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

1. ครูช่วยสอนวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 13,000 บาท
 - ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอกสังคมศึกษา
-  ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

2. ครูช่วยสอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 13,000 บาท
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอกคอมพิวเตอร์
- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

3. ครูช่วยสอนวิชาเอกดนตรี จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 13,000 บาท
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอกดนตรี
- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครฯ ด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อาคาร 4 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 -16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร