สพป.ยโสธร เขต 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 20/11/2020 อ่าน: 2,177 ครั้งสพป.ยโสธร เขต 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี และการสื่อสาร
2. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
อัตราเงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2.  มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดยโสธร
3. มีความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word /Excel /Power point และโปรมแกรมพื้นฐานอื่น ๆ ในการปฏิบัติงานสำนักงาน
4. มีความสามารถใช้งานอุปกรณ์สำนักงาน เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องสแกน เครื่องพิมพ์ดีด ฯลฯ ได้

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ประกาศรับสมัคร