ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ มุกดาหาร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สร้างเมื่อ: 20/11/2020 อ่าน: 2,302 ครั้งศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ มุกดาหาร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศกรมหม่อนไหม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนต่อเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจทุกสาขา ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารที่ทำการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มุกดาหาร ฝ่ายบริหารทั่วไป 93 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลา ราชการ (08.30 - 16.30 น.) โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลข 0-4261-1171

ประกาศรับสมัคร