โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา

สร้างเมื่อ: 20/11/2020 อ่าน: 1,355 ครั้งโรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 18-27 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร ที่ 50/2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ ปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิชาเอกสังคมศึกษา
2. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 1 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 18-27 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4406-9610 ต่อ 3

ประกาศรับสมัคร