โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาพลศึกษา

สร้างเมื่อ: 18/11/2020 อ่าน: 997 ครั้งโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาพลศึกษา 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา

ชื่อตำแหน่งครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา  จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,140 บาท (-เก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน-)
.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จบวิชาเอกพลศึกษา (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)
 
สถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-7537-8181

ประกาศรับสมัคร