โรงเรียนสทิงพระวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์

สร้างเมื่อ: 18/11/2020 อ่าน: 1,356 ครั้งโรงเรียนสทิงพระวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนสทิงพระวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งอัตราจ้างครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ได้รับค่าจ้างเดือนละ 10,190 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 เป็นผู้มีคุณวุฒิครูและจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)
2 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสทิงพระวิทยา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (อาคาร 2) ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร