โรงเรียนพุทธิโศภน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย

สร้างเมื่อ: 16/11/2020 อ่าน: 756 ครั้งโรงเรียนพุทธิโศภน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-27 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนพุทธิโศภน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย โครงการปกติ

ชื่อตำแหน่ง: ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา โครงการปกติ
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,500 บาท/เดือน (มีประกันสังคม)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย
4. ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรี ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
3.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
4. เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

สถานที่รับสมัคร ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนพุทธิโศภน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน – 27 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

ประกาศรับสมัคร