สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี

สร้างเมื่อ: 27/10/2020 อ่าน: 3,532 ครั้งสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติราชการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ) ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

ประกาศรับสมัคร