(ครั้งที่ 2) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างเทคนิค

สร้างเมื่อ: 18/10/2020 อ่าน: 1,089 ครั้ง(ครั้งที่ 2) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างเทคนิค 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลหรือสาขาวิชาใด สาขาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 268/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. 0-2354-7025 ต่อ 1518 โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น.) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร

ประกาศรับสมัคร