โรงพยาบาลพังงา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

สร้างเมื่อ: 17/10/2020 อ่าน: 1,483 ครั้งโรงพยาบาลพังงา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 14-22 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิคส์ ทางไฟฟ้าและและอิเล็กทรอนิคส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

สถานที่รับสมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (ตึกอำนวยการชั้น 2) โรงพยาบาลพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โทร.0-7641-1616 ตั้งแต่วันที่ 14-22 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.)

ประกาศรับสมัคร