ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก

สร้างเมื่อ: 17/10/2020 อ่าน: 1,684 ครั้งศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ภายในบริเวณโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เลขที่ 2 หมู่ 4 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อัตราเงินเดือน 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก หรือ ทางจิตวิทยา (ที่ ก.พ. รับรอง คุณวุฒิเป็นทางจิตวิทยาคลินิก) และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2563 โดยสมัครได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 เลขที่ 2 หมู่ 4 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-5626-7289, 08-1680-9979
2. ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงงานบริหารทรัพยากรบุคคล ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 เลขที่ 2 หมู่ 4 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130 วงเล็บมุมซองล่างด้านขวา (สมัครงาน) โดย จะถือวันที่ลงประทับตราไปรษณีย์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เป็นสำคัญ
3. ส่งทางอีเมล mhc03.dmh@gmail.com และให้ผู้สมัครส่งใบสมัครต้นฉบับพร้อม เอกสารประกอบการสมัคร โดยรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ ในวันเข้ารับการประเมินฯ (สอบข้อเขียน)

ประกาศรับสมัคร