สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

สร้างเมื่อ: 17/10/2020 อ่าน: 1,107 ครั้งสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

สถานที่รับสมัคร ผู้สนใจจะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ (ตึกสีฟ้า) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร