สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการปฏิบัติงาน (ธุรการ)

สร้างเมื่อ: 17/10/2020 อ่าน: 7,825 ครั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการปฏิบัติงาน (ธุรการ) 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 15-19 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้าง สำนักงาน คปภ. จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการปฏิบัติงาน (ธุรการ) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะการสื่อสารและประสานงาน โดยเฉพาะการพูดและการเขียน
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน ได้เป็นอย่างดี

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 15-19 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น.
1. วิธีการสมัคร Download ใบสมัครลูกจ้าง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและ Attach File ใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครส่งมาที่ https://bit.ly/3dJb5zt
2) หลักฐานที่ใช้ในการสมัครรับรองสำเนาถูกต้องและสแกนเป็นไฟล์ pdf.  
2.1) ใบสมัครลูกจ้าง
2.2) สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์
2.3) ประวัติส่วนตัว (Resume)

4. อัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 18,000 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท

5. วิธีการคัดเลือก
1) พิจารณาข้อมูลจากจากใบสมัครงานและหลักฐานประกอบการสมัคร
2) การสอบสัมภาษณ์(เฉพาะผู้ที่ผ่านการพิจารณาข้อมูลจากใบสมัครงานแล้ว  โดยจะแจ้งผ่านทาง email ที่ผู้สมัครแจ้งไว้ )
สอบถาม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  โทร 02-515-3995-9 ต่อ 5356  E-mail: hr@oic.or.th

ประกาศรับสมัคร | ใบสมัคร