สำนักวิชาการสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 17/10/2020 อ่าน: 3,529 ครั้งสำนักวิชาการสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ตุลาคม 2563  

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
1. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท อัตราค่าจ้าง 22,000 บาท/เดือน
 - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
 - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาการระบาด) วท.ม.
- ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานระบาดวิทยาสุขภาพจิต สำนักวิชาการสุขภาพจิต

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้าง 20,000 บาท/เดือน
- ทางด้านคอมพิวเตอร์ วิทยากรคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
- ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักวิชาการสุขภาพจิต

ยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักวิชาการสุขภาพจิต อาคาร 1 ชั้น 3  กรมสุขภาพจิต ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ตุลาคม 2563

ประกาศรับสมัคร