ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ไม่จำกัดสาขา

สร้างเมื่อ: 17/10/2020 อ่าน: 10,984 ครั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ไม่จำกัดสาขา 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน 1 อัตรา กลุ่มวิชาเอกทั่วไป
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.2547
2. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี เลขที่ 701 หมู่ 3 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 15-21 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทรสอบถามหมายเลข 0-3820-2000

ประกาศรับสมัคร